Kontakt

Domov Jitka, o. p. s.

Jasenická 1362

755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

IČ: 286 34 764

 

Facebook:

Hlavní podporovatelé

Mpsv

Zlinsky-kraj

Zlin

Novinky

Nový web a zdarma díky banan.cz

14.8.2012

Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)Transformace služby a přestavba budovy

 


 

Domov Jitka o.p.s.

Projektový záměr

 

Nová budova pro sociální služby Domova Jitka o.p.s. Vsetín

Základní anotace :

V souladu s dlouholetým úsilím chceme dále pracovat na naší vizi:

Poskytnout našim současným i budoucím klientům důstojné prostředí k životu.

Prostor budovy, kde jsou v současné době provozovány sociální služby Domov Jitka. o.p.s. je stísněný, nevyhovující pro současnou kapacitu 11-ti klientů. Také v zápisu z inspekční kontroly standardů kvality v roce 2009 je část, která poukazuje na nevhodnost budovy a absenci soukromí osob.

Náš záměr má již podporu v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Vsetín.

(http://www.mestovsetin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18676&id=517245&n=mesto-vsetin-predstavilo-na-konferenci-novy-komunitni-plan-pece)

V současnosti zatím není možné realizovat transformaci služby týdenního stacionáře ve službu domova se zvláštním režimem, jak bylo naším úmyslem. Tato vize zatím nemá podporu v rámci sítě dané Akčním plánem Zlínského kraje. V budoucnu však není tato možnost úplně vyloučena. Zatím je možné zkvalitnit zázemí služby odlehčovací a týdenního stacionáře.

V současné době usilujeme o získání podpory představitelů Města Vsetín pro náš investiční záměr. Chceme nechat postavit z prostředků EU novou budovu, která bude odpovídat současným požadavkům na bydlení dospělých osob. Tato nová stavba by se měla nacházet hned vedle stávající budovy, kde je nyní Domov Jitka o.p.s. provozován. To by byl ideální stav.

Máme i nouzové řešení. Stávající budova by se zbourala, a stavilo by se z velké části na vlastním pozemku. I tak bychom potřebovali cca 1/3 z pozemku, který v současné době vlastní Zlínský kraj.

Pozemek o který se nám jedná, je přilehlá zelená plocha kolem současného Domova Jitka - parcela č. 5771 / 2. Měli jsme o něj zájem již v minulosti, ještě před investičním záměrem Zlínského kraje. / viz situační výkres v katastrální mapě arch. studie /.

 

Priority našeho záměru:

 1. Nová budova bude v kapacitě maximálně 12 lůžek – bude zachován komunitní charakter budovy.

 2. Prioritu budou mít jednolůžkové pokoje. Pro naši cílovou skupinu je velmi důležité eliminovat napětí z důvodů nedostatku soukromí.

 3. Pokoje budou součástí jednoduchých bytových buněk včetně sociálního zázemí a kuchyňského koutu / 3 byty /. Vznikne prostředí velmi vhodné pro nácvik samostatného bydlení a také se zvýší komfort osobní péče, podpora samostatnosti v sebeobsluze, starosti o vlastní domácnost, soužití v menší komunitě.

 4. V přízemí budovy budou 2 pokoje vybavené bezbariérově. Opět se sociálním zázemím a možností využití kuchyňského koutu. Pokud bude klient chtít stolovat ve své domácnosti, bude mít tuto možnost k dispozici.

 5. Jeden pokoj bude sloužit jako bydlení pro osobu s nutností individuální podpory a s možností samostatného vstupu. Máme zkušenost, že je velmi malá nabídka pobytové služby pro klienty, kteří jsou málo přizpůsobiví a narušují kolektivní soužití. V naší cílové skupině nejsou tito lidé výjimkou. Jedná se převážně o osoby s tzv. duální diagnózou.

 6. Společný prostor v přízemí může sloužit více účelům - jídelna, společenská místnost, terapeutická místnost, …

 7. V rámci technického zázemí bude také malá prádelna s vybavením

 8. Zázemí personálu nebude narušovat soukromí bytů klientů, pečující služba však bude k dispozici na základě individuálních potřeb klientů.

 9. Bude zachována také ošetřovatelská péče garantovaná zdravotní sestrou – naši klienti berou množství psychiatrických léků. Jejich reakce je nutné mít pod odbornou kontrolou.

 10. Součástí jsou také místnosti s nabídkou relaxace, práce i volnočasových aktivit a zájmových činností

 11. Venkovní prostory navazují na obytnou část, a tím zvětšují její kapacitu.

 12. Oplocení pozemku v okolí budovy bude v případě nutnosti uzamykatelné.

 13. V rámci úspory a podpory ekologie bude budova vybavena slunečními kolektory.

 14. Budova bude vybavena výtahem

 15. Zelená plocha v okolí budovy bude mít parkový charakter, doplněný lavičkami.

Podklady k projektovému záměru:

- V současné době máme zpracovánu architektonické studii od pana Ing. Arch. Viléma Chroboczka.

- Je to varianta, která počítá se zbouráním stávající budovy a minimalizuje potřebu záboru další zelené plochy.

-  Při této variantě budeme muset hledat přechodné zajištění pro poskytování své služby a bydlení pro klienty.

Důležitost podpory zastupitelů Města Vsetín:

Abychom mohli pracovat dále na našem záměru, je pro nás důležité sdělení podpory zastupitelů Města Vsetína k našemu dílu. Jedná se nám o podporu, která nám pomůže získat pozemek č. 5771/2, abychom mohli dále pokračovat v naší práci.

Jsme malá nestátní obecně prospěšná společnost a věříme, že naše služba je smysluplná a potřebná. Cílová skupina, které se věnujeme, jsou lidé s kombinovaným postižením / kombinace mentálního postižení a duševního onemocnění /. Výrazné poruchy chování většinou znemožňují život těchto lidí v rodině. V jiných zařízeních jsou často odmítáni s tím, že nepatří do jejich cílové skupiny.

Podpora lidí s takovým postižením je zároveň i podporou jejich rodin. Mnohdy tito lidé končí na psychiatrickém lůžku. Jedná se o osoby na jedné straně mentálně dosti schopné, ale v důsledku duševní nemoci neumí svých schopností využít a neobejdou se bez dohledu a pomoci. Jejich duševní stav se velmi rychle mění a nedá se počítat s jejich zařazením zpět do klasického trhu práce.

Díky tomu, že naše zařízení má charakter domova komunitního typu, kde je menší počet klientů, je větší možnost individuální péče.

Jsme tímto zaměřením ojedinělou sociální službou ve Zlínském regionu.

Markéta Koudelová, ředitelka Domova Jitka o.p.s.

 


 

Vizualizace stavebního záměru - 1

Vizualizace stavebního záměru - 2

Textová část stavebního záměru