Kontakt

Domov Jitka, o. p. s.

Jasenická 1362

755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

IČ: 286 34 764

 

Facebook:

Hlavní podporovatelé

Mpsv

Zlinsky-kraj

Zlin

Novinky

Nový web a zdarma díky banan.cz

14.8.2012

Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)Hipoterapie pro Domov Jitka

 

Pokud máte zájem, zúčastněte se s námi.

 

I v roce 2015 probíhá pravidelná Hipoterapie v Hipocentrum Impuls v Růžďce. Dojíždí se hromadně veřejnou dopravou z autobusového nádraží ve Vsetíně z nástupiště číslo 24 ve 12:45. Hipoterapie probíhá pod vedením paní Věry Borovičkové od 14:00 do 16:00. Nazpátek se odjíždí opět hromadně v 16:19. Hipoterapie je určena klientům Domova Jitka i zájemcům z jiných zařízení nebo z domácí péče.

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování. V hipoterapii se využívá toho, že kůň funguje jako rezervátor energie – tzn. slabšího pacienta dobíjí jako baterku. Dochází tak k ladění do pozitiva, nastává vnitřní harmonie.