Hledat

Fotogalerie


Obsazení odlehčovací služby

Podívejte se, kdy máme volno

int(1)


Kontakt

Domov Jitka o. p. s.

Jasenická 1362

755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

IČ: 286 34 764

 

Facebook:

Hlavní podporovatelé

Mpsv

Zlin

Mesto_vsetin

int(1)

Novinky

Nový web a zdarma díky banan.cz

14.8.2012

Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)Stručná historie

Skupina dobrovolníků začala v roce 1998 ve svém volném čase pečovat o několik potřebných mladých lidí s mentálním a tělesným postižením. Tak alespoň částečně pomáhali jejich rodičům, kteří byli vyčerpáni péčí o své dítě a potřebovali si odpočinout a obnovit síly. Vznikl klub s názvem Pondělníček. Zázemí pro tuto činnost poskytl Horní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně. Z této dobrovolnické práce vzniklo později občanské sdružení STACIONÁŘ (registrace byla provedena na MV v Praze dne 17.1.2001). Vznik týdenního stacionáře podpořili odborníci a garanti z Diakonie ČCE, občanského sdružení Naděje, Město Vsetín a odborníci z oblasti péče o děti s postižením / např. MUDr. Matějíček /. Sdružení získalo od MěÚ Vsetín do pronájmu starší budovu. Dům se podařilo rekonstruovat pro potřeby osob s postižením. V něm byl provozován od září roku 2001 STACIONÁŘ – Domov pro děti a mládež s postižením. V dubnu 2008 se valná hromada usnesla na novém názvu našeho zařízení: „Domov Jitka“ - podle první klientky. V tomto roce začalo Ministerstvo vnitra avizovat změnu. Občanská sdružení nemohou poskytovat ve své hlavní náplni registrované sociální služby. Domov Jitka dostal od Ministerstva vnitra české republiky několik možností, jak situaci řešit. Termín rozhodnutí jsme museli sdělit do července 2010. Valná hromada v tomto měsíci rozhodla, že půjde cestou založení obecně prospěšné společnosti, na kterou postupně převede poskytování sociálních služeb. Zakladateli této společnosti jsou: občanské sdružení Domov Jitka a Farní sbor ČCE Vsetín (dolní sbor). Do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu Ostrava byla zapsána společnost Domov Jitka o.p.s. v srpnu 2010. V průběhu měsíce září – prosince 2010 probíhaly práce s převodem registrace pro poskytování sociálních služeb u Krajského úřadu Zlín na Domov Jitka o.p.s. Od 12.ledna 2011 jsou služby plnohodnotně poskytovány tímto novým právním subjektem. Občanské sdružení Domov Jitka změnilo svůj statut. Jeho posláním v současné době je: Nabízet osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinným příslušníkům kulturně společenskou, poradenskou a osvětovou činnost a další vzdělávání, sociální začleňování a aktivizací, s cílem, aby mohli žít běžný život pokud možno ve stejných podmínkách, jaké mají jejich zdraví vrstevníci, a také podporovat sociální služby, zaměřené na osoby s mentálním a kombinovaným postižením.